הפעילות הכלכלית ומדדי הצמיחה בספרד ממשיכים לעבור את התחזיות בכל החזיתות: הצמיחה הכלכלית ממשיכה להיות חיובית, שיעור האבטלה ממשיך את מגמת הירידה, שיפור בשכר העבודה ובצריכה הפרטית נמשך, האינפלציה צפויה לעבור לראשונה למדדים חיוביים ויחס החוב לתל"ג ממשיך לרדת. כלכלת ספרד עדיין מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים, אולם שילוב בין ההתחזקות הכלכלית בגוש היורו וצעדים ממשלתיים פנימיים – מניעים את כוחות השוק ומספקים תחזית חיובית גם לתקופה הקרובה. מסמך זה מסכם תחזיות כלכליות לשנים 2017-2018 שהוכנו ע"י ה –  OECD וה – European Commission.

נתוני צמיחה

ספרד נכנסה לשנת ההתאוששות הרביעית לאחר משבר 2008-2012 ומציגה קצב צמיחה גבוה משמעותית משאר מדינות הגוש האירופי, בעיקר הודות להתאוששות בצריכה הפרטית ובקצב העלייה בייצוא. קצב הצמיחה הצפוי ל 2017  ו 2018 ממשיך להיות גבוה, אף שצפוי להתמתן בהדרגה (2.8% ו – 2.4% בהתאמה), עקב ירידה צפוייה בצריכה הפרטית בתקופת התחזית הנובעת מעלייה במחירי הנפט.

בנוסף, ההשקעה בתשתית ובבניה הולכת להתחזק ב 2017-2018, כמו גם התחזקות בייצוא. מדדי הייצוא בספרד הראו שיפור מהותי בשנתיים האחרונות הודות לפיתוח שווקים חדשים ועלייה במדדי התחרותיות ופריון העבודה. היות והעלייה הצפוייה ביבוא צפוייה להיות נמוכה מהעלייה הצפוייה ביצוא, מאזן חיובי בסחר החוץ עשוי לספק תמיכה נוספת להתחזקות הצמיחה בשנתיים הקרובות.

מימדי הגירעון הממשלתי הצטמצמו ב 2016 ל 4.5% מהתל"ג, בעיקר עקב עלייה בגביית מיסים. הודות למספר צעדים שאימצה הממשלה בסוף 2016, לשיפור מעקב דיווחי מס וכן הודות לירידה בהוצאה על הבטחת הכנסה למובטלים, הגירעון הממשלתי צפוי להמשיך בירידה ולהגיע לשיעור של 3.2% מהתל"ג ב 2017 ול –  2.6% ב 2018. רמת החוב הכללי בספרד ביחס לתל"ג הצטמצמה באופן מתון, אולם נותרה עדיין גבוהה מאד.

לראשונה מזה מספר שנים, עומדת האינפלציה להפוך השנה לחיובית. לאחר שיעור של -0.3% ב 2016, צפוייה האינפלציה השנתית להגיע לרמה של 2% ב 2017 ו 1.4% ב 2018. בבסיסה של התחזית האינפלציונית עומדים מחירי הנפט העולים, וכן עלייה בשכר העבודה המקומי.

שיפור במימדי האבטלה, שכר העבודה וההוצאה המשפחתית

קצב יצירת מקומות עבודה חדשים התגבר ברבעון הראשון של 2017, לאחר ירידה מתונה במחצית השנייה של 2016. שיעור האבטלה בספרד עדיין גבוה, אולם צפוי לרדת מ 16% ב 2018, לראשונה מאז 2009.

רמת השכר הממוצעת צפויה לרשום עלייה מתונה, מה שצפוי לפגוע מעט בפיריון העבודה. ספרד ממשיכה לשמור על מקום גבוה בכושר התחרותיות מול שאר מדינות אירופה, אף שיתרונה עשוי להיחלש בתקופת התחזית, עקב העלייה בעלות העבודה. אווירת ההתאוששות הכלכלית בספרד ונתוני הסביבה העיסקיים תומכים בהמשך מגמת ההרחבה במימדי האשראי הצרכני והעיסקי, הצפויים להמשיך את מגמת ההתאוששות העיסקית.

סימני התחזקות הגוש לפי שינויים בשער היורו

ברבעון השני של 2017, זינק היורו בשיעור של כ 8% אל מול הדולר. התאוששות המטבע האירופי, החלה עם בחירתו של מקרון, נשיא צרפת. לאחר מספר שנים של סקפטיות פוליטית וצל מאיים על יציבותו של גוש היורו, מחזקת כעת ההכרה כי מדינות הגוש נוקטות בקו מתון המסמן חיזוק למגמת ההתאוששות הכלכלית. נגיד הבנק האירופי, מריו דרגי ממשיך במדיניות ההרחבה הכמותית, אף שהודה לראשונה כי סכנת הדפלציה בגוש כבר לא מאיימת. הדבר מסמן בעצם את קיצו הצפוי של עידן הריבית השלילית באירופה. ברגע שסימני אינפלציה ילווו אכן בהעלאות ריבית מתונות – היורו צפוי לקבל אפילו חיזוק נוסף.

סיכום

כלכלת ספרד, שהחלה להראות סימני התאוששות כלכלית בשנת 2014, ממשיכה במגמת ההתחזקות בכל המדדים הכלכליים. יוזמות ממשלתיות לעידוד הצמיחה, ירידה באבטלה, עלייה בשכר העבודה ותחילתה של מגמה אינפלציונית, מספקים תחזית אופטימית גם לשנים 2017-2018. מגמות פוליטיות מתונות בגוש היורו, ורוח גבית חזקה מהמשך העליות בשער היורו, מספקות אף הן רוח גבית טובה להשקעות כלכליות בספרד.

 

מקורות:

  1. European Commission – Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG-EFCIN
  2. OECD economic outlook Volume 2017 Issue 1