Blog Full Width

/Blog Full Width

5%, 10% או 15%? מנפלאות הריבית דריבית בהשקעות נדל"ן

אז נניח שכבר הבנו את יתרונות ההשקעה בנדל"ן, צברנו הון עצמי ראשוני צנוע והגענו להחלטה: אנחנו מחפשים נכס להשקעה! ברכותיי, אתם בכיוון הנכון. אבל – האם אופי הנכס שאנחנו מחפשים מתאים ליעדים שלנו, לאופי שלנו ולפרופיל הסיכון שלנו? האם נתמקד בהשקעה של 5%, של 10% או [...]

By | פברואר 20th, 2019|Categories: Uncategorized|Tags: , |0 Comments

אסטרטגיות מימון בעסקאות נדל"ן מניב

למי חשוב יותר לקחת הלוואה לצורך השקעה בנדל"ן – למי שאין לו מספיק כסף, או למי שיש לו כסף די והותר? שאלה מכשילה... שהרי – מי שאין ברשותו מספיק כסף ורוצה להשקיע בנדל"ן – חייב להשתמש במקורות מימון, אחרת לא יוכל לרכוש נכס. אבל.... גם מי [...]

By | דצמבר 8th, 2018|Categories: Uncategorized|Tags: , |0 Comments

על פספוסים והזדמנויות בנדל"ן

2008 - איך פספסתי.... "אם הייתי רוכש דירה (או שתיים..) בישראל ב 2008, הייתי היום מסודר" משפט מוכר נכון? כל מי שרכש נכס בישראל בעשור האחרון, כמעט לא משנה היכן – קיבל תמורה מאד גבוהה להשקעה שלו. האם ידענו את זה מבעוד מועד? חלק יגידו שכן. [...]

By | אוקטובר 10th, 2018|Categories: Uncategorized|Tags: |0 Comments

תשעת כללי הזהב לבחינת יזם בפרויקט נדל"ן

בשנים האחרונות, אנחנו עדים יותר ויותר ליזמים קטנים, בינוניים וגדולים, המזמינים משקיעים להצטרף להשקעה במסגרת פרויקטי השבחה או בנייה בהובלתם. עקב ריבוי יעדי השקעה אטרקטיביים ברחבי העולם – יזמים רבים מציעים למשקיעים להצטרף להשקעות כאלו בחו"ל. עסקאות נדל"ן מורכבות (השבחת נכסים, בנייה צמודת קרקע, בנייה רוויה, [...]

By | אפריל 23rd, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

המרוויחים והמפסידים בתוכנית המחיר למשתכן

בסקירה זו, אדבר על 4 טיפוסים שונים בישראל של 2017, וכיצד הם מושפעים מתוכנית המחיר למשתכן: (1) מחוסר הדיור שברשותו הון עצמי, (2) מחוסר דיור שאין ברשותו הון מספיק, (3) משפר הדיור ו (4) הקבלן. כדי שדבריי יוצגו נכון, אבהיר כאן – המחיר למשתכן, יוזמה ברוכה וראוייה [...]

By | נובמבר 30th, 2017|Categories: Uncategorized|Tags: , |0 Comments

בין יזמים למשקיעים – שותפות ברווח ובסיכון בעסקאות נדל"ן

מודלים מקובלים לשותפות בהצלחה בין יזמים למשקיעים בעסקאות נדל"ן נכתב ע"י: יאיר טל תחום השקעות הנדל"ן עובר בשנים האחרונות תמורות ושינויים מהותיים. עליה דרמטית של מחירי הנכסים בישראל בעשור האחרון, עליית שיעורי המס ברכישה ואחזקת דירות בישראל, שיעורי הריבית הנמוכים בשנים האחרונות וריבוי הזדמנויות השקעה מעבר [...]

By | ספטמבר 24th, 2017|Categories: Uncategorized|Tags: |0 Comments