Timeline

/Timeline

יולי 2017

כלכלת ספרד – ניתוח מגמות ותחזית 2017-18

Tags: , |

הפעילות הכלכלית ומדדי הצמיחה בספרד ממשיכים לעבור את התחזיות בכל החזיתות: הצמיחה הכלכלית ממשיכה להיות חיובית, שיעור האבטלה ממשיך את מגמת הירידה, שיפור בשכר העבודה ובצריכה הפרטית נמשך, האינפלציה צפויה לעבור לראשונה למדדים חיוביים ויחס [...]

אפריל 2017

הזדמנויות השקעה בברצלונה – עידכון רבעוני, אפריל 2017

הזדמנויות נדל"ן בברצלונה – עדכון רבעוני, אפריל 2017 החל מתחילת 2015, החלו מחירי הנכסים בברצלונה לעלות, יחד עם השיפור במדדים הכלכליים ויחד עם הצעדים למשיכת משקיעים בהם נקטה ממשלת ספרד. עליות מחירים אלו, החלו בשכונות [...]

ינואר 2017

על תשואה ורגישות

"על תשואה ורגישות" – מהי תשואה, כיצד מחשבים אותה וכיצד מימון משפיע על תשואה אחד ממדדי ההשקעה החשובים ביותר בנדל"ן מניב הינו תשואה. כבכל אפיק השקעה, ההגדרה הפשוטה ביותר של תשואה היא: "הרווח השנתי שנוצר [...]

ספטמבר 2016

שוק הנדל"ן בברצלונה– מדוע להשקיע כעת?

שוק הנדל"ן בברצלונה– מדוע להשקיע כעת? קיימות מספר סיבות לעליית האטרקטיביות והעניין סביב השקעות נדל"ן בערים הגדולות בספרד. מחירי נכסים בספרד צנחו בלמעלה מ 40% מתקופת השיא שלהם, ערב משבר בועת הנדל"ן העולמית [...]