כאן עבורכם לכל שאלה

הבטוחות בהשקעות נדל"ן בארה"ב, תלויות בסוג העיסקה ובכללים המשפטיים בכל מדינה. בחלק מהפרויקטים, המשקיעים נרשמים כבעלי מניות או בעלי זכויות בחברה המוקמת לצורך הפרויקט, באופן יחסי להשקעתם, ובעצם – הופכים להיות חלק מבעלי הזכויות בנכס. במקרים מסוימים – רושמים שיעבוד של הנכס על שמם של המשקיעים.

בעסקאות הכוללות נכסים מניבים תתבצע על פי רב חלוקה רבעונית של רווחים שוטפים מהשכרת הנכסים בהם השקענו בארה"ב. בנוסף, יחולקו רווחים הוניים בסוף הפרויקט או לאחר כל מכירת נכס במהלך הפרויקט.

בפרויקטי השבחה או בנייה חדשה  – חלוקת הרווחים (לפני מיסים אישיים) מתבצעת בסוף הפרויקט.

בעסקאות קבוצתיות, אנו מפעילים (על פי רב) מנגנון של תשואה מועדפת אשר משמעותו היא קדימות למשקיעים בחלוקת הרווחים. 

סכומי ההשקעה משתנים בהתאם לסוג הפרויקט:

ברכישת נכס מניב בבעלותך המלאה – ההון העצמי המינימלי שנדרש עבור הנכסים שאנו ממליצים לרכוש באוהיו הוא כ-70,000$.

בעסקאות הקבוצתיות – רף הכניסה המינימלי משתנה אך לא פחות מ-40,000$.

ארה"ב וישראל חתמו על אמנה למניעת כפל מס. המשמעות היא שהמס שתשלמו יהיה הגבוה מבין מה שיחושב בדוחות השנתיים בארה"ב ובישראל.

כעקרון, כל משקיע מחוייב בהגשת דוח בארה"ב ובישראל. אנו מסייעים בכך באמצעות חיבור לרואה חשבון אמריקאי המיומן בכך.

לגבי שיעורי המס – הם תלויי עסקה. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בנושא זה.

ניתן לקבל בארה"ב משכנתא ברכישת נכס מניב בבעלות  – אך הריביות והיקף המימון אינם אטרקטיביים וכן התהליך הוא ארוך ובעל סיכויי הצלחה משתנים בהתאם למלווה ולמדינה. 

מאידך, בכניסה להשקעה קבוצתית בנכסים מניבים, בחברה בבעלות משותפת של המשקיעים ושלנו, נהנים מהמימון שנלקח על ידי החברה, מה שמשפר את התשואה לכל משקיע.

זהו התפקיד של ה- title company, גוף פדרלי אמריקאי בעל שלוחות רבות בכל המדינות בארה"ב. עליה מוטלת החובה לבדוק שהנכס נקי מחובות, עיקולים ושיעבודים, וכן שהבעלים של הנכס – זה שמוכר אותו – הוא אכן הבעלים החוקי. בנוסף לבדיקה הנעשית על ידי חברת הטייטל, היא גם  מספקת תעודת ביטוח על הרכישה המעידה שהבדיקות היו תקינות.

מעוניינים לקבל תכנים בנושא השקעות נדל"ן לתיבת המייל?
הירשמו לניוזלטר שלנו: